😊

Sluit hoop op
Bewaar het
Laat het ontkiemen
Groeien en bloeien
Open je ogen
Kijk gelukkig

Nerkiz